Com atenem

L’àmbit d’intervenció, a més de Palma i entorns, on es concentra la majoria de la població,  abasta també els altres pobles de Mallorca.

El Servei d’Escolta Pau i Bé és un projecte d’ajuda que es realitza mitjançant la tècnica del Counselling per afrontar, analitzar, personalitzar i encaminar les situacions que produeixen dolor, preocupació o patiment.

La finalitat és, segons les expectatives i capacitats del sol·licitant, facilitar el creixement davant les adversitats, o, almanco, no rendir-se davant elles.

A més de les persones que estan patint el dol per la pèrdua de sers estimats també atenem:

  • Persones en crisi familiar o de parella, que suporten el seu malestar en solitari i que pot tenir conseqüències negatives per a la salut, per al seu equilibri personal, per al seu treball o per a la seva convivència social.
  • Pares i/o mares amb fills adolescents que sobreviuen en aparent harmonia, quan en realitat no hi ha més que tensions i silencis dolorosos.
  • Persones que viuen en total soledat, o desarrelats dels seus ambients d’origen a causa de l’emigració, etc.
  • Malats crònics o disminuïts físics que no tenen l’oportunitat de comunicar i alleujar el seu sofriment.
  • Persones amb crisi o afectades per experiències negatives.
  • Familiars que suporten la tensió d’un fet fortament traumàtic.

 L’acompanyament en el procés de dol es realitza de manera individual i en grup d’ajuda mútua: l’atenció individualitzada consisteix en atendre a tota persona a la que sentir-se escoltada pot fer-li bé; l’atenció en grup consisteix en la formació de grups d’ajuda mútua amb persones que viuen uns problemes o dificultats semblants.