Servei d’Escolta

Servei d’Escolta Pau i Bé és una activitat de l’Associació Càveri i es constitueix como un medi idoni i oportú on s’escolta amb respecte, amb professionalitat i amb dedicació exclusiva amb el fi de cercar el benefici i la salut dels qui sol·liciten els nostres serveis.

Entre els objectius generals:

  • El primer és posar a l’abast de qui ho necessita la possibilitat de sentir-se escoltat en l’exposició del seu sofriment o preocupació;
  • El segon és promoure la possibilitat d’estudiar, reflexionar i debatre sobre la comunicació, la vida i la mort;
  • El tercer és impartir cursos sobre la comunicació, el procés del dol, i la mort i la seva didàctica.

En el Servei d’Escolta Pau i Bé partim des d’una visió holística de la persona. En la metodologia de treball tenim tres actituds bàsiques: l’empatia, l’escolta activa i la congruència; i seguim les tècniques del Counselling.

L’escolta activa dels problemes i de les vivències pot, inclús, resultar preventiu de complicacions posteriors, i pot ajudar a descobrir en un mateix possibilitats noves per superar els problemes, o per conviure amb els límits imposats per la mateixa vida de manera equilibrada.